Barnets rättigheter: självklarheter och möjligheter


Följ med barnet Anna under en händelserik förskoledag där barnets rättigheter och självklarheter står i fokus. Föreläsningen levandegör barnet som rättighetsbärare genom berättelser från livet i förskolan samt synliggör hur arbetet med barnens rättigheter kan vara en naturlig del i vardagen.

Min intention med föreläsningen är att på ett lättförståeligt sätt bidra med kunskap och förståelse för Barnkonventionen samt ge strategier för att förverkliga konventionen i förskolan.
Innehållet i föreläsningen bygger på en verksamhetsnära analys och tolkning av FN:s konvention om barnets rättigheter, forskning och Lpfö18.
Med värme och humor vill jag inspirera och ge nya perspektiv så att ni kan göra barnens rättigheter till självklarheter i er förskola.

Anna Babarin-Dahlborg
Leg. Förskollärare
Språkrör för barnets rättigheter i förskolan

Välkommen att höra av dig! Mina kontaktuppgifter

Totalsumma:
    Till kassan
    Tillagd i varukorgen